Oferta

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej gamy naszych usług finansowo-księgowych

Czym się zajmujemy?

Księgi rachunkowe

Profesjonalna usługa księgowa dla podmiotów gospodarczych prowadzących Księgę Handlową i rozliczających się na podstawie Ustawy o Rachunkowości.

- zakładanie planu kont,
- opracowanie polityki rachunkowości w firmie,
- bieżące księgowanie operacji gospodarczych,
- prowadzenie księgi głównej KH oraz ksiąg pomocniczych,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych,
- prowadzenie rejestrów VAT,
- deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
- sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat),
- sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego.

Księga przychodów i rozchodów

Kompleksowa usługa księgowa dla podmiotów gospodarczych prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencje pomocnicze.

- bieżące księgowanie operacji gospodarczych,
- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
- prowadzenie rejestrów VAT,
- deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
- zeznania roczne,
- sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego.

Ryczałt

Usługa księgowa dla podmiotów prowadzących ewidencję ryczałtową.

- bieżące księgowanie operacji gospodarczych,
- prowadzenie ewidencji przychodów,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
- prowadzenie rejestrów VAT,
- deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
- zeznania roczne,
- sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego.

Kadry i płace

Usługi kadrowe dla firm zatrudniających pracowników.

- sporządzanie dokumentacji pracowniczej,
- sporządzanie list płac,
- sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
- naliczanie zaliczek podatku pochodowego PIT-4R,
- sporządzanie deklaracji rocznych PIT-4R, PIT-11,
- współpracujemy z wyspecjalizowaną firmą w zakresie BHP.

Doradztwo gospodarcze

W ramach umowy kompleksowej świadczymy usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, pomagamy rozwiązywać codzienne, bieżące problemy związane z biznesem.
Usługi dostosowane są do indywidualnych oczekiwań, a także aktualnej sytuacji biznesowej naszych Klientów.
Analizujemy i doradzamy wybór formy opodatkowania, formy działalności, źródeł finansowania formy zatrudnienia pracowników oraz optymalizacji rentowności.

O wszelkich zobowiązaniach informujemy klientów pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Udostępniamy on-line informacje, raporty, bilanse.

W ramach współpracy wypełniamy wszystkie niezbędne dokumenty:
- biznesplan,
- wniosek o dotację,
- sprawozdanie finansowe,
- opłaty środowiskowe,
- wniosek kredytowy.

Aby poznać potrzeby podatkowe naszych Klientów przeprowadzamy audyt podatkowy Firmy w celu możliwości zastosowania odpowiednich rozwiązań.
Stosujemy tarczę podatkową (ang. tax shield) jako narzędzie optymalizacji podatkowej.

Jest to działanie polegające na obniżeniu podatku dochodowego, dzięki finansowaniu działalności za pomocą kapitału obcego. Tarcza podatkowa polega na zmniejszeniu kwoty podatku dochodowego dzięki zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z nabyciem oraz finansowaniem majątku trwałego.

Efektem tych działań jest zmniejszenie kosztów firmy o kwotę zaoszczędzonego podatku.

Tarcza podatkowa = niższy podatek

[Rozmiar: 44953 bajtów]

Dane biura

TAX Biuro Rachunkowe
mgr Mieczysław Dudzic

ul. Narutowicza 2a,
23-200 Kraśnik

NIP: 8621435862
Lic. Min. Fin.: 9692/2005

Kontakt

E-mail: biuro@dudzicpodatki.pl

Tel.: 81 825 15 00
Tel. kom.: 604 222 900


Ważne linki


Wyszukiwarka VAT Generator mikrorachunku w urzędzie skarbowym Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności Zmiany podatkowe od stycznia 2020 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bezpłatny program do faktur – e-mikrofirma Potwierdzenie numeru vat UE – VIES